Arrangement STUDENT

Årsmøte Econa HiOA

Econa HiOA skal avholde årsmøte og velge nye styremedlemmer.