Arrangement Årsmøte

Årsmøte Econa Østfold

Årsmøtet vil bli gjennomført elektronisk på Teams. Lenken til møtet vil bli sendt ut pr mail i forkant av møtet.