Arrangement

Årsmøte Econa Rogaland

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Econa Rogaland. Kandidater til styret bes sende inn kort CV og beskrivelse innen 03. mars til lokalstyrets leder.