Arrangement STUDENT

Årsmøte Econa UiA

For å styrke demokratiet i Econa UiA og sikre at alle medlemmer stiller på lik linje når representanter til styret skal bli valgt, ønsker vi å avholde årsmøte.