Arrangement

Arv, arveoppgjør og arveplanlegging

De fleste av oss kommer før eller senere i en situasjon der vi alene eller sammen med andre skal gjennomføre et arveoppgjør. Arv utgjør ofte store verdier og kan på flere måter være en vanskelig prosess.