Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Hauge

Atle Hauge er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet og tilknyttet Senter for tjenesteinnovasjon. Han har en spesiell interesse for kulturnæringene og har blant annet skrevet en avhandling om svensk moteindustri. Hauge er leder i Kunnskapsverket, som er finansiert av Kultur­departementet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS