Arrangement Online Faglig

AVLYST - Gjensidiges endringsreise gjennom 20 år

Innlegget vil handle om Gjensidiges endringsreise de siste 20 årene, både når det gjelder organisasjon, teknologi og kundeadferd.