Arrangement Faglig

AVLYST - Konflikter – hvordan skaper du løsning og læring?

Har du noen gang vært part i egen eller andres konflikter? Har du da ønsket at du hadde bedre innsikt i og verktøy for hvordan du hadde kunnet håndtere uenigheten og konfliktene på en god måte som skaper både løsning og læring ?