Arrangement

AVLYST - Lønn som virkemiddel i offentlig sektor

Representerer årets lønnsoppgjør en mulighet for å tette lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor?