Markedsføring

Markedsføring handler i korte trekk om å forstå kunders behov for å kunne tilby produkter og tjenester som møter behovene på en måte som skiller seg fra konkurrerende tilbud. Hvordan kundenes behov og preferanser endrer og utvikler seg, og hvordan bedriften kan påvirke i hvilken retning, er en viktig del av markedsføringsstudiet.

studenter i markedsføring

I løpet av en bachelorgrad i markedsføring er du, i tillegg til økonomifagene, innom kultur – og kommunikasjonsfag og spesialiserte markedsføringsfag som:

Merkevarebygging, salg, produktutvikling, markedsanalyse og prisstrategi.

Ikke alle bachelorgrader i markedsføring vil oppfylle kravene til en mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Undersøk med aktuelle studiesteder om dine muligheter for mastergrader.

 

Studiesteder for dette studiet:

BI - digital kommunikasjon og markedsføring (Oslo, Bergen, Trondheim)

BI - markedsføringsledelse (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger)

Universitetet i Sørøst-Norge - internasjonal markedsføring og reiseliv  (BØ)

Universitetet i Sørøst-Norge - markedsføringsledelse  (Ringerike)

Høyskolen Kristiania - markedsføring og merkevareledelse (Oslo, Bergen)

Høyskolen Kristiania - markedsføring og salgsledelse  (Oslo, Bergen)

Nord Universitet - internasjonal markedsføring (Bodø)

NTNU - markedsføring, innovasjon og ledelse  (Ålesund)

Universitetet i Agder - markedsføring og ledelse (Kristiansand)

Høygskolen i Innlandet - Serviceledelse og markedsføring (Rena)