Organisasjon og ledelse

Et fundamentalt spørsmål for det moderne samfunn er hvordan samfunnet og dets organisasjoner kan ledes. Studerer du fag som inngår under overskriften organisasjon og ledelse får du innblikk i ulike typer organisasjoner, hvordan de er organisert og hva som kjennetegner dem.

forretningsbygg

Hva er forskjellen på en nyetablert bedrift og en gammel og stor bedrift? Hvorfor ledes en gründerbedrift annerledes enn en offentlig etat?

Organisasjon og ledelse tilbys i svært liten grad som egen bachelorgrad, men kan velges som spesialisering på stort sett alle bachelorgrader i økonomi og administrasjon.

Studiesteder for dette studiet:

Høgskolen i Hedmark - ledelse og organisasjonsutvikling

Høgskolen i Innlandet – ledelse og organisasjonsutvikling (Rena)

Høyskolen i innlandet – organisasjon og ledelse (Lillehammer)

Nord Universitet - Human Resource Management (Bodø)