Regnskap og revisjon

I regnskap og revisjon lærer du om hvordan et regnskap skal føres og tolkes, og du får en innføring i god bokføringsskikk og skatterett. Selskapet står i sentrum i dette studiet og du vil opparbeide deg en god helhetsforståelse av en bedrift.

Kvinnelig revisor

Når du er ferdig med bachelorgraden i regnskap og revisjon trenger du tre års relevant arbeidserfaring for å bli registrert revisor.

Master i regnskap og revisjon gir veldig gode karrieremuligheter.

For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon. Som statsautorisert revisor kan du også jobbe som revisor i børsnoterte selskaper.

 

Studiesteder for dette studiet:

BI Oslo

Høgskolen i Innlandet (Rena)

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sørøst-Norge:

Høgskolen i Østfold

Nord Universitet (Bodø eller Steinkjer)

NTNU - Trondheim

UiT Norges arktiske universitet - Harstad

Universitetet i Stavanger