Regnskap

I regnskap lærer du om hvordan et regnskap skal føres og tolkes, og du får en innføring i god bokføringsskikk og skatterett. Selskapet står i sentrum i dette studiet og du vil opparbeide deg en god helhetsforståelse av en bedrift.

Kvinnelig revisor

Når du er ferdig med bachelorgraden innen regnskap vil du etter en tre års batchleor utdanning bli aturorisert regnskapsfører.

Videre master i regnskap og revisjon gir veldig gode karrieremuligheter.

For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon. Som statsautorisert revisor kan du også jobbe som revisor i børsnoterte selskaper.

Studiesteder for dette studiet:

Høgskolen i Østfold

Nord Universitet

Høgskolen i Innlandet