Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er en av de mer analytiske retningen innenfor økonomifagene. Samfunnsøkonomi kan grovt sett deles inn i to fagområder, mikro- og makroøkonomi. Mikroøkonomi har enkeltindivider og bedrifter som studieobjekt, mens makroøkonomi tar for seg nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger.

studenter utenfor skolen

En bachelorgrad i samfunnsøkonomi gir deg videre god kunnskap i statistikk. Du kan spesialisere deg innenfor et bredt spekter av fagområder som blant annet arbeidsmarked, miljøøkonomi, helseøkonomi, pengepolitikk, finans, internasjonal økonomi og adferdsøkonomi.

Nobelprisen i økonomi har gått til norske samfunnsøkonomer hele tre ganger!

 

Studiesteder for dette studiet: 

NTNU - samfunnsøkonomi 5 årig

Universitetet i Bergen - profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi 5 årig

Universitetet i Oslo - samfunnsøkonomisk analyse - 5 år

Handelshøyskolen NMBU

NTNU Trondheim

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - mattematikk og økonomi

UiT Norges arktiske universitet