Strategi og ledelse

Studiet gir deg innsikt i hva som skal til for å bygge konkurransedyktige selskaper. Profilen gir deg en innføring i konkurranseanalyse og strategiske beslutninger.

Mann peker på ordet strategi

Hvordan utnytte interne og eksterne muligheter og utfordringer? Videre fokuserer profilen på organisasjonsutvikling og ledelse av virksomhetens menneskelige ressurser.

Som et resultat av en stadig økende globalisering har denne profilen ofte et internasjonalt fokus.

Strategi og ledelse tilbys ikke som egen bachelorgrad, men kan velges som spesialisering ved en del læresteder som tilbyr bachelorgrad i økonomi og administrasjon.