Bachelorgrad - studier i utlandet

Det finnes en jungel av studiemuligheter verden over, og man kan finne studieretninger innenfor økonomi og administrasjon i utlandet som ikke tilbys hjemme. I fjor valgte over 3700 studenter å reise ut av landet for å studere økonomi og administrasjon, av disse gikk 2410 på et bachelorgradsprogram.

Oxford

Totalt sett har Norge 16 000 studenter i utlandet. Økonomi- og administrasjon er den utdanningsgruppen med flest studenter i utlandet ifølge lånekassen

Det er mange spørsmål som skal besvares når valg av studier i utlandet skal tas, og Econa ønsker å bistå økonomistudentene underveis, for best mulig å ruste dem til et norsk arbeidsmarkedet ved fullført studieforløp.

Det er mange aspekter man bør vurdere før man tar fatt på studier i utlandet. Tenk igjennom hvorfor du velger å studere i utlandet og hvorfor du reiser akkurat dit du gjør.

Ønsker du å studere i utlandet bør du peile deg inn mot en god og anerkjent skole.

Akkrediteringsordningene Equis, Epas og AACSB sikrer deg mot å gjøre feil valg, men mange gode skoler er ikke akkreditert av disse. Equis akkrediterer hele handelshøyskoler, mens Epas akkrediterer studieprogrammer, begge med en hovedvekt på europeiske skoler. AACSB akkrediterer også hele skoler og har sin hovedvekt på USA. Nokut er med på å sikre kvalitet i utdanningen i Norge. Når du er ferdig med hele grader i utlandet bør du søke Nokut om godkjenning av din utdannelse.

Retten til bruk av sidetittelen Siviløkonom er i utgangspunktet forbeholdt deg som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Econa behandler allikevel søknader om bruk av sidetittel individuelt.

Utveksling

Mange studenter velger å ta deler av studiet i utlandet i form av utvekslingsopphold. De aller fleste skolene i Norge har gode utvekslingsavtaler med skoler i utlandet, og mulighetene er ofte gode.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet i form av utveksling. Å bli kjent med et nytt studiesystem, samt møte med nye fagmiljøer og – områder kan oppleves som svært berikende.

Språk er en annen viktig faktor ved et utvekslingsopphold. Å være komfortabel med et andre eller tredje språk ansees som essensielt i dagens stadig mer globaliserte samfunn. Et semester i utlandet gjør deg mer komfortabel i situasjoner hvor du må beherske annet språk enn morsmålet ditt.

Videre er kulturforståelse og tilpasningsdyktighet viktige aspekter ved et utvekslingsopphold. Møte med andre kulturer kan by på spennende overraskelser, også når det kommer til det forretningsmessige. Kultursensitivitet er svært viktig når man skal handle med andre markeder, og blir satt stor pris på av dagens arbeidsgiver.

Oppfordringen er klar: Reis på utveksling!