Bærekraftig utvikling, energi og miljø

Hvordan skal bedrifter tilpasse seg i et marked som skal være bærekraftig? Hvordan henger energimarkedene sammen med målsetninger innenfor miljøpolitikken?

bærekraftig virksomhet

I profiler om energi og miljø får du innsikt i spennende problemstillinger knyttet til forvaltningen av vår klode i både et bedriftsøkonomisk perspektiv og et økologisk perspektiv.

Disse stedene har bærekraftig utvikling og miljø som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen NMBU (miljø- og ressursøkonomi)

Handelshøyskolen NMBU(energiøkonomi)

Norges handelshøyskole (NHH)