Basiskunnskap som springbrett

Kristin Genton (40) er CFO i Reitan-gruppen. Hun er nominert til Econas pris "Årets CFO", og skal også dele sine erfaringer på konferansen Controlleren 23-24 november. Les hva Genton mener om CFOs betydning i et foretak og hva hun mener er de kritiske suksessfaktorene for og lykkes i funksjonen.

Av: Gry Skjellevik, prosjektleder KAN Econa as

Hva mener du er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes som CFO?
Jeg tror en stor lidenskap for faget og jobben er avgjørende, man må elske det man driver med skal man lykkes. Jeg tror også mye ligger i kombinasjonen av god basiskompetanse og sterke verdier og holdninger.

Hvilken forskjell kan en CFO utgjøre i et foretak?                       
God finansiell informasjon bidrar til å skapet et godt fundament for at hele organisasjonen skal kunne vokse og utvikle seg på en god og lønnsom måte. En god CFO vil bidra til å synliggjøre verdien av økonomi & finansfaget i bedriften, slik at begreper som økonomisk styring og «stålkontroll» blir etterspurte kvaliteter. Det gjør det morsom å jobbe med økonomi og vil få medarbeiderne til å føle seg verdifulle

Et av Rema sitt mest berømte slagord er ”Det enkle er ofte det beste” – er dette implementert også i økonomiavdelingen? 
Jeg er også opptatt av enkelhet, f.eks i økonomiske statusrapporter. Innenfor økonomifaget og finansfaget kan det være lett å falle for fristelsen til å lage kompliserte løsninger og analyser i et forsøk på å imponere andre. Det handler om å bruke tilstrekkelig tid på et godt forarbeide for å etablere enkle, forståelige rapporter og prosesser. Når vi først er i gang skal det være enkelt, konsist, relevant og forståelig og lite ressurskrevende.

Har du noen faglige kjepphester eller spesielle økonomifaglige interesseområder
Jeg har alltid vært opptatt av prognoser og simuleringer fremover, og har elsket å jobbe med det helt siden jeg begynte i arbeidslivet. Derfor var det utrolig morsomt for meg å være med på å gå over til rullerende prognoser i Reitangruppen i 2006.    

Et klart syn på hvordan utviklingen forventes å bli dersom man fortsetter slik man gjør i dag, mener jeg gir et godt utgangspunkt for å ta de gode beslutningene for å øke prestasjonene fremover. Spesielt vil man få god uttelling for å ha etablert rutiner for prognoser og simuleringer i perioder med store endringer.

KAN Econa arrangerer kurset CFO-dagen 2011 den 30. november. Les mer her