Arrangement

Bedriftsbesøk hos Skagerak Energi

Bli med på presentasjon og omvisning i Skagerak Energi sine nye lokaler i Porsgrunn. Bygget er trolig Porsgrunn sitt mest omtalte kontorbygg. Skagerak er dessuten en betydelig samfunnsaktør med store ringvirkninger i lokalsamfunnet.