Arrangement Faglig

Bedriftsbesøk Norsk Tipping

«Gi drømmen en sjanse!» er Tippinga sin visjon. Siden oppstarten i 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 153 milliarder kroner til gode samfunnsformål – til glede for millioner av nordmenn. Vi får et innblikk i utfordringer og muligheter som Tippinga står ovenfor i dag i.