Arrangement

Bedriftsbesøk Voss Vind, flyging i vindtunnel og middag på Fleischer’s Hotel

Econa Bergen inviterer til medlemsmøte på Voss. Vi møtes på Voss jernbanestasjon og reiser sammen til Voss Vind sine lokaler i Tvildemoen. Der vil daglig leder gi oss en presentasjon av bedriften, med fokus på utfordringer ved nyetablering utenfor storbyene. Deretter vil vi få anledning til å prøve vindtunnelen.