Begynn jobbsøkingen tidlig!

Det er viktig å tenke jobb tidlig, og spesielt viktig nå i coronaens tid. Det er god grunn til å tro at det kan bli vanskeligere å få jobb som nyutdannet det neste året. Er du ferdig med studiene neste år, bør du derfor starte prosessen allerede i sommer.

Start jobbsøkeprosessen tidlig

Forrige sterke nedgangstid for Econas nyutdannede medlemmer var på begynnelsen av 2000-tallet. 29 prosent var arbeidsledige da høsten kom. Det var også krisetid og vanskelig arbeidsmarked tidlig på 90-tallet.

Arbeidssøkende 1Arbeidssøkende 1

Kilde: Econas lønnsundersøkelse 2015

Bruk sommerferien til jobbsøking

Om du er ferdig med studiene sommeren 2021, bør du starte jobbsøkingen allerede i sommer. Finn ut hva du ønsker og hva du trenger for å være en attraktiv kandidat. De første karrieredagene og søknadsfristene kommer allerede i september. Om du bestemmer deg tidlig, kan du også skrive masteroppgave eller velge spesialisering som gir deg bransjekunnskap eller annen relevant innsikt som kan gi deg et konkurransefortrinn.

Jul er deadline

Før du begynner på siste året som student, bør du ha levert din første jobbsøknad med tanke på jobb etter endte studier. Før jul skal du ha gjort det flere ganger. Flere års student- og lønnsundersøkelser viser at det å begynne tidlig på jobbsøkingen øker sannsynligheten for å få fast jobb betraktelig. Statistisk sett henger tidlig jobbsøking også sammen med noe høyere lønn.

Jobbsituasjon 1Jobbsituasjon 1

Kilde: Econas lønnsundersøkelse 2015

Veien til mål er ikke alltid rett fram 

Du bør selvsagt alltid tenke litt på hva du har lyst å gjøre når du er ferdig med studiene. Det gjelder hvilke fag du skal ta og hvilke deltidsjobber du aller helst bør få. Det er heller ikke nødvendigvis slik at det faget du er mest interessert setter deg i posisjon til å jobbe med det temaet du helst ønsker.

Undersøk hvilke ferdigheter og kunnskaper som trengs i de jobbene du er interessert i. Blir du spesielt god på en av egenskapene, og har kjennskap til flere av de andre, har du mulighet til å stikke deg ut i høye søkerbunker. Går det mot dårligere tider i arbeidsmarkedet, blir bunkene høyere. Det å stikke seg ut i søkerbunken blir med andre ord enda viktigere.

Bruk nettverket ditt

Foruten jobben du gjør som arbeidssøkende, er også nettverksbygging viktig. I løpet av studietiden vil det blant annet være flere bedriftspresentasjoner med representanter fra bedriften til stede. Sannsynligheten er stor for at det er nettopp noen av disse personene du kan møte igjen på et eventuelt intervju. Det vil derfor være ekstra smart om du har gjort den lille jobben med å hilse og snakket med dem, og samtidig lagt dem til på LinkedIn. Når det ikke er karrieredager, kan Linkedin gjøre mye av den samme nytten. Vær aktiv i faglige diskusjoner, del interessante artikler og ikke minst – sørg for at profilen din er oppdatert.

Hjelp til CV, søknad og kontrakt

Econa tilbyr hjelp med søknadsbrev og CV per e-post. Du kan sende inn dokumenter til cv@econa.no og få skriftlige tilbakemeldinger fra en av våre veiledere. Du kan også få Econas jurister til å se på arbeidskontrakten din. Bruk skjema for juridiske henvendelser og skriv i meldingsfeltet at henvendelsen gjelder arbeidskontrakt etter avsluttede studier.


Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.