Magma topp logo Til forsiden Econa

Berit Sund

Berit Sund er utdannet siviløkonom og har doktorgrad fra institutt for strategi og ledelse på NHH. Hun er postdoc hos SNF og førsteamanuensis II på NHH, og veileder blant annet på NHH Executive.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS