Beskyttet siviløkonomtittel


Tilbake

2.5.2012

Econa støtter forslaget om å forskriftsbeskytte siviløkonomtittelen, i høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Vi foreslår å fortsette dagens praksis med at NRØA er nasjonal forvalter av siviløkonomtittelen og at Econa forvalter tittelen for personer med utenlandsk utdanning. Les Econas høringssvar til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universitet og høgskoler.

pt>