Best før 62? Bli med på EconaFrokost!

Vi inviterer til frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo. Det blir paneldebatt med deltagere fra blant annet LO og Spekter.

Fremover er det nødvendig at flere står lenger i jobb. Dagens 62-åringer utgjør en viktig ressurs med verdifull kompetanse. Samtidig opplever mange at de blir nedprioritert så snart de runder 50, og at de havner nederst i søknadsbunken i konkurranse med yngre konkurrenter. Hva må til – hvordan skal vi få flere til å tørre å satse på de yngre eldre?

Det er avgjørende for velferdsstatens fremtid at 62-åringer står lengre i arbeid. Da må det være etterspørsel etter arbeidstakere i alle aldre, også etter de som har passert 55-60 år. Econa er opptatt av dette. Derfor utfordrer vi et panel bestående regjering, rekrutteringsbransjen og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner til å tenke nytt om hvordan vi kan tilrettelegge for at 62-åringene skal jobbe fremfor å forlate arbeidslivet.

Paneldeltakere:

  • Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
  • Sven Kinden Iversen, fagansvarlig og rekrutteringsekspert i HR Norge
  • Olav Wendelboe Kvam, fagsjef i Spekter
  • Renee Rasmussen, LO-sekretær
  • Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa

Møteleder er Tom Berntzen.

Meld deg på her!