Arrangement Online Personlig utvikling/karriere

Bestemmer sjefen alt?

Dagens arbeidsliv preges av stadige endringer. Selskapsstrukturer endres og enkelte virksomheter er tilsynelatende under kontinuerlig omstilling. For arbeidstakeren betyr dette at arbeidsgiver ønsker større endringer eller mindre tilpasninger i den enkeltes stilling og arbeidsoppgaver. Enkelte opplever endringene som lite gunstige og at stillingen både har endret karakter og at oppgavene er mindre faglig interessante sammenlignet med det som ble avtalt ved ansettelsen.