BI Stavanger

Dine interesser, vårt ansvar!

Econas studentgruppe ved BI Stavanger tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer verdt å merke seg. Som medlem av Econa har du i tillegg muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø ved å delta på arrangementer i regi av din lokalavdeling.

I tillegg til arrangementer ved ditt studiested og ved din lokalavdeling tilbyr Econa en rekke medlemstilbud. Noen av de viktigste er:

  • Juridisk bistand ved inngåelse av arbeidskontrakt
  • Nettverk gjennom 20 000 medlemmer
  • Gunstige bank og forsikringstilbud gjennom Danske Bank og Econa Forsikring
  • Fagtidsskriftet Magma på nett
  • CV- og søknadsretting

Har du lyst til å opprette en studentgruppe i regi av Econa i Stavanger? Ta kontakt med Svein-Egil. som mer enn gjerne hjelper deg med å komme i gang. Som engasjert studentmedlem vil du kunne få masse erfaring, stifte mange bekjentskaper på tvers av skolene og i tillegg få gode referanser.

BI Stavanger

Antall medlemmer: 12

Ingen kommende arrangementer