Blir du lurt til å si fra deg overtidsgodtgjørelse?

3.000 av våre medlemmer er trolig urettmessig unntatt fra retten til overtidsgodtgjørelse. Tilhører du en av disse?

Loven åpner for at ansatte som har en «særlig uavhengig stilling» kan unntas fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler. Det vil bl.a. si at det ikke er noen faste grenser for hvor mange timer du kan jobbe og at du ikke får overtidsgodtgjørelse.

Adgangen til å unnta ansatte fra retten til overtidsgodtgjørelse er ment å være en snever unntaksregel. Den skal kunne brukes for ansatte som har en overordnet stilling. Arbeidstilsynet skriver følgende om dette på sine hjemmesider:

«Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.»

Hvem er det så som unntas fra retten til overtidsgodtgjørelse i praksis?

Våre undersøkelser viser at trolig 3.000 av våre medlemmer har avtalt at de har en særlig uavhengig stilling uten at lovens vilkår er oppfylt. Disse har da krav på overtidsgodtgjørelse, men får det ikke.

Undersøkelsen viser at 37 % av våre medlemmer på medarbeidernivå, er unntatt fra retten til overtidsgodtgjørelse. Vilkårene for å kunne unnta fra overtidsgodtgjørelse vil ikke være oppfylt på medarbeidernivå. Disse har ikke en «særlig uavhengig stilling». Vilkårene vil heller ikke være oppfylt for en del ansatte på mellomledernivå. Hvis vi antar at også 37 % av disse egentlig har krav på overtidsgodtgjørelse, er det totalt 1.500 som urettmessig er fratatt retten til overtidsgodtgjørelse. Lønnsundersøkelsen har en svarprosent på snaut 50 %, slik at det reelt sett altså gjelder 3000 medlemmer, eller snaut 20 prosent av medlemsmassen.

Ansvarsnivå

Har overtidsbetalt

Har ikke overtidsbetalt

Vet ikke

Antall

Andel

Antall

Andel

Antall

Andel

Toppleder

1

1%

156

99%

0

0%

Toppleder mindre virksomhet/toppledergruppe

59

6%

921

94%

4

0%

Mellomleder med betydelig ansvar

161

15%

880

84%

2

0%

Mellomleder med moderat ansvar

505

28%

1270

71%

17

1%

Medarbeider

1696

61%

1038

37%

44

2%

 

Det er viktig å passe på at man ikke blir lurt ved inngåelse av arbeidskontrakter. Vi har et tilbud til alle våre medlemmer om å gå gjennom arbeidskontrakten, herunder et tilbud til studentmedlemmene om å gå gjennom den første arbeidskontrakten. Vi oppfordrer dere til å benytte dette tilbudet. Send en henvendelse til advokat@econa.no

Econas lønnspolitikk (https://www.econa.no/arbeidslivspolitikk) er klar på at all arbeidstid utover normalarbeidstid skal kompenseres i form av lønn, ferie eller avspasering. Samtidig er det viktig å sikre en god balanse mellom arbeidstid og fritid, også for de som faktisk har en ledende eller «særlig uavhengig stilling». Slik er det dessverre ikke i alle tilfeller i dag. Det lokkes f.eks. med at de med «særlig uavhengig stilling» selv kan bestemme når arbeidet skal utføres, slik at hvis de jobber mye en periode, kan de jobbe mindre i en annen periode. Slik er imidlertid ikke virkeligheten for alle. Noen utsettes for et jevnt stort arbeidspress, som gjør at det ikke er mulig å avspasere.

Det er satt ned en partssammensatt gruppe som skal se på bestemmelsen om «særlig uavhengig stilling». Akademikerne er representert i denne gruppen. Akademikerne har også nedsatt en referansegruppe, hvor Econa er representert. Vi vil ha fokus bl.a. på de forholdene som er påpekt ovenfor. Dette er en viktig sak for oss, og vi tar gjerne mot innspill fra våre medlemmer her. Kontakt oss på liv@econa.no