Arrangement Digitalisering

Blokkjede — digital fremtidssikring i et skiftende samfunn

Bitcoin og blokkjede er begreper som nå er mer enn ti år gamle, og som begynner å spille en rolle i samfunnet. Likevel er dette for mange fremdeles sett på som litt «mytiske fenomener», som en kanskje ikke helt forstår. Bli med på et medlemsmøte der vi blikker i fremtiden, der blokkjeden kanskje er allmennkunskap og en hverdag for folk flest.