Magma topp logo Til forsiden Econa

Brit Djupvik Semner

Brit Djupvik Semner er advokat og har master of Law in European Union Law, University of Leicester. Hun er medforfatter til boken «Lovkommentar til likestillingsloven», Fagbokforlaget (2008) og forfatter av «Diskrimineringsvern i arbeidslivet» – en håndbok, som kommer ut i mai 2018, Fagbokforlaget.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS