Magma topp logo Til forsiden Econa

Brita Gjerstad

Brita Gjerstad Brita Gjerstad har hovedfag i sosiologi fra NTNU og jobber i dag ved IRIS. Hun er opptatt av menneskers forhold til teknologi. Etter å ha studert trafikksikkerhetsteknologier er hun i dag engasjert i flere prosjekter om velferdsteknologi.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS