Brudd i statsoppgjøret: - Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Oppgjøret går nå til mekling.

Forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn, er overrasket og skuffet over statens manglende vilje til å følge opp pensjonsavtalen, og sier dette tvang fram et brudd mellom partene.

Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør. Partene skal også bli enige om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til statsansatte. Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. 

- Staten er avhengig av kompetente medarbeidere for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi forventet derfor et tilbud på økonomi og pensjon som gjør det mer attraktivt for de med lang utdanning å jobbe i staten, sier Kringlebotn. Hun viser til at all lønn – også tillegg – inngår i pensjonsgrunnlaget til ansatte i det private næringslivet som staten konkurrerer med.

Også YS stat, LO stat og Unio bryter. Fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt. 

Partene i arbeidslivet ble 3. mars i fjor enige om ny tjenestepensjon i offentlig sektor som er tilpasset pensjonsreformen i folketrygden fra 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle år i arbeidslivet er pensjonsgivende og inkluderer avtalefestet pensjon. Under lønnsforhandlingene i fjor ble partene enige om å forhandle om pensjonsgrunnlaget i den nye avtalen i årets mellomoppgjør. 

Se også informasjon om brudd i oppgjørene i kommunal sektor:

Akademikerne bryter i kommunene: Lektorene nedprioriteres nok en gang

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune