Arrangement Faglig

Brukeropplevelse - samhandling mellom menneske og maskin

Vi er alle omringet av IT systemer, fra ting vi kan se og ta på som telefoner og datamaskiner til at vi tillegg beveger vi oss og interagerer med et hav av systemer som ikke er så synlige, men som en bruker og er en del av hver dag uten å tenke over det. Alle disse systemene har ulike grensesnitt eller brukerflater som blir brukt for påvirke, informere, å utføre en oppgave eller underholde. Hvordan har ut de flatene vi ser rundt oss i dag kommet til over tid? Hva har påvirket utviklingen av disse interaksjonsgrensesnittene? Hva ligger til grunn for godt design av ulike flater? Skal du tilpasse deg de, eller bør de tilpasses deg?