Magma topp logo Til forsiden Econa

Cathrine von Ibenfeldt

Cathrine von Ibenfeldt er høyskolelektor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Cathrines faglige spesialfelt er forbrukeratferd, og hun har forsket på problemstillinger knyttet til forbrukerens informasjonsbearbeiding i ulike kontekster.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS