Magma topp logo Til forsiden Econa

Cecilia G. Salinas­

Cecilia G. Salinas­ er Ph.D-kandidat ved Sosialantropologisk Institutt UiO. Hun tok sin master i sosialantropologi ved UiO i 2010. Hennes avhandling «Wistful Hope: local responses to neo- liberal politics: Uruguay and the pulp industry» omhandeler implementering av UN- REDD program (Reducing Emissiones from deforesation and forest degradation) i Argentina. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet politikk, økonomi, narrativer, historie, klima- og energipolitikk, naturvern, regnskogsbevaring og urfolks rettigheter.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS