Magma topp logo Til forsiden Econa

Cilia Holmes Indahl

Alder:­ 27 • Utdanningssted: Norges Handelshøyskole og HEC Paris • Stilling og arbeidssted: Direktør for bærekraft i Aker BioMarine • År i arbeidslivet: 2
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS