Copenhagen Business School

Dine interesser, vårt ansvar!

Econas studentgruppe ved Copenhagen Business School tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer verdt å merke seg. Som medlem av Econa har du muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø og knytte nettverk ved å delta på disse arrangementene.

I tillegg til arrangementer ved ditt studiested og ved din lokalavdeling tilbyr Econa en rekke medlemstilbud. Noen av de viktigste er:

  • Egen karriereveileder
  • CV- og søknadsretting
  • Juridisk bistand ved inngåelse av arbeidskontrakt
  • Rådgivning ved forhold som gjelder husleiekontrakt
  • Nettverk gjennom ca. 23 500 medlemmer
  • Gunstige bank- og forsikringstilbud gjennom Danske Bank og Econa Forsikring, samt andre gode rabattavtaler
  • Fagtidsskriftet Magma på nett for bachelorstudenter, og i tillegg per post for masterstudenter
  • Gratis dobbeltmedlemskap i Econa/ANSA

Lurer du på noe eller har du gode forslag til arrangementer ved din skole, ta kontakt med styreleder ved ditt studiested. 
Har du spørsmål angående studentmedlemskap i Econa ta kontakt med studentansvarlig: simen@econa.no

Er du enda ikke medlem? Meld deg inn her.

Copenhagen Business School

Leder

Lotte Midttun Bakken

Send e-post

Telefon: 004522528674

Antall medlemmer: 330