Coronaviruset: Råd og tiltak fra Econa

Vi er en organisasjon tuftet på dugnad, og medlemmene våre er helt sentrale for at Norge skal lykkes med den landsomfattende dugnaden for å hindre ytterligere spredning av coronaviruset. Vi går nå inn i en krevende periode hvor det kreves klokskap av oss alle – vi må holde hodet kaldt, men sørge for varme hjerter.

Nina Riibe, adm.dir. i Econa

Vi har per i dag ikke registrert ansatte som er smittet av viruset, og vil fortsatt være på jobb for å sørge for gode medlemstilbud og tjenester til dere. Vi kommer til å jobbe aktivt med å bistå medlemmer med nye utfordringer og dilemmaer som oppstår som følge av coronaviruset. Ikke nøl med å kontakte oss.

Mange opplever usikkerhet rundt jobbsituasjonen sin nå. Nettsiden vår vil løpende bli oppdatert med aktuelle spørsmål og svar fra Econas advokatkontor om ferie, jobbreiser, hjemmekontor og karantene. Her kan du lese om hvordan coronaviruset kan påvirke arbeidshverdagen din.

Folkehelseinstituttet har informert om at vi er inne i en ny fase av epidemien, med et økende antall smittede der man ikke kan finne smittekjeden. Her kan du finne FHIs oppdaterte sider med råd, tiltak og anbefalinger.

Econa gjør løpende risikovurderinger basert på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, og vi vil oppdatere orientering retningslinjene våre løpende.

Akkurat nå iverksetter Econa følgende tiltak:

Oppdatert 13. mars 

  • Alle sentrale arrangementer avlyses og/eller utsettes inntil videre.
  • Vi oppfordrer lokalavdelingene til å utsette eller avlyse sine arrangementer. 
  • Ingen ansatte skal foreta – og kan heller ikke pålegges – jobbreiser., med mindre det er helt forretningskritisk.
  • Fysiske møter erstattes av skype- eller telefonkonferanse der det er mulig.
  • Deltakelse på eksterne seminarer og arrangementer droppes. 
  • Vi skjerper stadig rutinene for håndhygiene og renhold. 
  • Ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor og å unngå offentlig transport.
  • Ansatte som har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar går i karantene i 14 dager fra hjemreise.
  • Econas lokaler er bemannet, men i samråd med gårdeier holdes eksterne besøk/leveranser på et minimum.
  • Alle våre tjenester er bemannet som vanlig på nett, telefon og e-post.

Vi håper alle nå gjør gode og grundige vurderinger for å forhindre ytterligere smitte. Vi bidrar gjerne med mer informasjon om hvordan vi tenker og jobber med smittevern, og vi tar veldig gjerne imot råd til oss og andre medlemmer også.              

Har dere flere spørsmål, kan dere ta kontakt med leder for kommunikasjon og samfunnspolitikk Maria Østerhus Lobo, maria@econa.no eller leder for medlemsavdelingen Tom Omnes Lia, tom.omnes.lia@econa.no .

Hilsen
Nina Riibe
Administrerende direktør 

Fakta, råd og informasjon til befolkningen om nytt coronavirus

Risikovurderinger fra Folkehelseinstituttet


Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!