Magma topp logo Til forsiden Econa

COSTAS BOLETSIS

COSTAS BOLETSIS, ph.d., er forsker ved SINTEF Digital. Hans forskningsinteresser inkluderer bruken av augmented og virtual reality i tjenestedesign og menneske–maskin interaksjon.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS