Kurs Karriere

CV og søknadskriving

Den som ansetter tar ofte raske beslutninger om hvilke kandidater som er aktuelle for en videre rekrutteringsprosess basert på en rask gjennomgang av CV og søknad.