Arrangement Digitalt utvikling og innovasjon Online

Cyberrisiko den største trusselen?

Hele 9 av ti bedriftsledere oppgir at de frykter cyberangrep mer enn covid-19 pandemien (PWC CEO undersøkelsen 2021). I mars i år kunne vi lese om nok et dataangrep på Stortinget. Hvordan skal virksomheter forebygge eller beskytte seg mot cyberangrep samtidig som de tilrettelegger for stadig mer digitalisering? Hvilke trender ser vi og hvordan må ledelsen og styret hensynta denne trusselen? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss i dette frokostseminaret.