Magma topp logo Til forsiden Econa

Dan-Richard Knudsen

Dan-Richard Knudsen er doktorgradsstipendiat ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH) og siviløkonom fra samme sted. Han forsker på digitalisering innenfor virksomhetsstyring. Knudsen er prosjektdeltaker og koordinator for forskningsprogrammet ACTION ved NHH/SNF.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS