Danske Bank implementerer nye tiltak mot hvitvasking

Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av anti-hvitvaskingsarbeidet i den norske filialen av Danske Bank. I dag, 22 juli, ble et sammendrag av sluttrapporten publisert. Danske Bank har parallelt med arbeidet planlagt og implementert 35 konkrete tiltak som imøtegår Finanstilsynets hovedfunn.

22.7.2020 - Oslo

Danske Bank i Norge er gjennom Akademikerne leverandør av bankavtalen vi tilbyr våre medlemmer. Administrerende direktør i Econa, Nina Riibe, har vært i tett dialog med Danske Bank vedrørende dette arbeidet. Riibe understreker at hun er glad for at Danske Bank har vært offensive i sin tilnærming til arbeidet til Finanstilsynet, og er tilfreds med at 21 av 35 tiltak er fullført og implementert.

Trond Mellingsæter, landssjef for Danske Bank i Norge uttaler at de har tatt mange initiativ for å forbedre innsatsen mot økonomisk kriminalitet.

- Etter en nylig gjennomgang med Finanstilsynet, arbeidet vi med et bredt spekter av nye tiltak og har dedikert betydelige ressurser for å møte alle påpekninger, sier Trond Mellingsæter.

Tilfredshet

- Dedikasjonen til denne viktige saken og støtten fra resten av organisasjonen gjør oss sikre på at vi bygger en sterk anti-hvitvaskingsorganisasjon for fremtiden, uttaler Bent Richard Eidem, ny leder for anti-hvitvaskingsområder i Norge.

Riibe uttrykker tilfredshet med at Danske Bank har økt og fortsetter å øke innsatsen på området.

- Det er viktig at vi som ansvarlig organisasjon pålegger våre samarbeidspartnere å opptre etisk og i henhold til regelverket. Jeg er glad for at Danske Bank viser at de tar dette arbeidet på alvor og legger en betydelig innsats i å sikre en konkurransedyktig og etisk bank for fremtiden, avslutter Nina Riibe, administrerende direktør i Econa.

Kontakt

Maria Østerhus Lobo
Leder kommunikasjon og samfunnspolitikk, Econa
Telefon: 909 10 386
Mail: maria@econa.no