Danske Bank og Econa

Vedrørende Econas avtale med Danske Bank.

Econa ble 21. januar gjort oppmerksom på at KLP som en av flere investorer inngår i et gruppesøksmål mot Danske Bank i Danmark. Gruppesøksmålet kommer som en følge av avsløringene om hvitvasking gjennom Danske Banks filial i Estland og resulterte i at konsernsjefen gikk av. Saken etterforskes i flere land. Det har ikke fremkommet informasjon om at den norske delen av virksomheten er innblandet.

Danske Bank i Norge er gjennom Akademikerne Pluss AS leverandør av bankavtalen vi tilbyr våre medlemmer. Vi er derfor i tett dialog med Danske Bank, og har på vegne av våre medlemmer uttrykt stor bekymring for situasjonen. Danske Bank har forsikret oss om at de har satt i gang, og kontinuerlig iverksetter en rekke tiltak for å styrke og forbedre kontrollen rundt deres systemer for å bekjempe hvitvask og annen økonomisk kriminalitet.

Econa er opptatt av å opptre etisk og ansvarlig i alle våre ledd, og forventer at våre samarbeidspartnere gjør det samme. Econa og Akademikerne Pluss AS gjør grundige vurderinger av sine samarbeidspartnere før de inngår et samarbeid. Denne bankavtalen løper til utgangen av 2021.

Vi vil følge denne saken og utviklingen i den videre, og holder medlemmene våre oppdatert.

For mer informasjon om saken og ofte stilte spørsmål, klikk her.


Kontakt:

Maria Østerhus Lobo

Leder kommunikasjon og samfunnspolitikk, Econa

Telefon: 909 10 386

Mail: maria@econa.no

Relaterte artikler

28.08.2019
Nå starter jakten!
21.08.2019
Klar, ferdig, gå!