Danske Bank senker renten – fortsatt markedets beste tilbud

5. april senket Danske Bank renten og tilbyr fremdeles Econas medlemmer markedets beste rente. De siste ukene har banken gjort en rekke rentekutt og senket renten til sammen 0,82 prosentpoeng.

Econas medlemmer har gjennom Akademikerne pluss tilgang til markedets beste bankavtale. Danske Bank har derfor senket utlånsrenten tre ganger den siste tiden. Den nye utlånsrenten trådte i kraft for eksisterende kunder fra 5. april.

Den nye nominelle renten vil være på 1.80% for Econas medlemmer. På sine nettsider oppgir Danske Bank at tilsvarende nominell rente for ordinære kunder vil være på 2,25%. For medlemmer under 34 år senkes den nominelle renten ytterligere, til 1,70%

Mandag 6. april satte Danske Bank også ned fastrenten til følgende nivåer:

  • 3 år: 2,00 %         (ned fra 2,25 %)
  • 5 år: 2,05 %         (ned fra 2,28 %)
  • 10 år: 2,25 %       (ned fra 2,35 %)

Danske Bank har også iverksatt andre tiltak i forbindelse med coronakrisen. Arbeidstakere som blir permittert eller mister inntekt kan få avdragsfrihet i seks måneder på sitt boliglån, helt gebyrfritt. Econa er stadig i dialog med Danske Bank for å sikre våre medlemmers interesser og at banken utvikler tjenester som dekker våre medlemmers behov.

Danske Banks side for Econamedlemmer finner du her

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!