De flinkeste jobber mindre

Er du lei av målstyring for målstyringens skyld? Renner tiden bort i multitasking, ustrukturerte møter og samarbeid på tvers av avdelinger uten klare ideer? Sitter du i endeløse middager for å snakke med ukjente mennesker som du ikke kommer til å ha noe med å gjøre i morgen – eller uken deretter?

Startup Stock Photos

I følge den norske professoren Morten Hansen er dette kjennetegn på ansatte som presterer dårligere enn det de strengt tatt trenger å gjøre. I sin siste bok «Great at work» har han studert 5000 ledere og ansatte. Konklusjonen er at de som presterer best gjør syv ting riktig. Det handler aldri om hvor mye du arbeider, men hvordan du arbeider.

Den handler om fokus, om å konsentrere deg om få oppgaver, om å gjøre dem grundig og på en god måte. Du skal tenke på hva som skaper verdi ut over hvilke mål du eller noen andre har satt for oppgaven. Hva er utløseren her? Den handler om å lære. Søk alltid mot det å lære og fokuser på å gå fra kunnskapen til kompetanse. Et godt tips for å lære mer er å få kontroll over hva du skal avlære. Ha en jobb du er gira på; den beste måten å drepe all effektivitet er å ha en kjedelig jobb. Påvirk de som kan fremme dine ideer. Kutt ut meningsløse møter. Møter uten en klar agenda og en tydelig ledelse er bare uproduktive. Si nei til å delta i prosjekter som er uproduktive. De fleste av oss kjenner lusa på gangen når Per fra marked skal ha oss med på et prosjekt, og vi vet at det eneste Per elsker mer enn å snakke, er å sitte i møter.

Perspektivet til Hansen handler i stor grad å tenke effektivitet istedenfor produktivitet. Det handler om å stille seg selv spørsmålet «gjør jeg de rette tingene» og ikke «gjør jeg tingene riktig», og å få jobben gjort.  

Som kommentator Eva Grinde sier det: «Og en påminnelse til alle sjefer: Det er ikke sikkert du skal være så såre fornøyd med dine positive ja-medarbeidere som alltid hopper dit du vil. Kanskje har de ikke den konsentrasjonsevnen og viljen som skal til for en dag virkelig å bidra med store resultater i bedriften.» (DN 28.1.2018)

God lesning!