Arrangement Faglig

Deg som arbeidstaker og jobbsøker i en krevende tid

I løpet av de siste månedene har du kanskje opplevd at din jobbsituasjon har endret seg drastisk. Kanskje er du permittert, fått melding om oppsigelse eller opplever stor usikkerhet og frustrasjon pga. meldt mulig omstilling hos din arbeidsgiver. I dette seminar tar vi tak i det å være arbeidstaker og jobbsøker i en krevende tid, der arbeidsmarkedet er i stor endring, og mange opplever stor usikkerhet.