Deltakerservice

 Hvem kan delta?

Alle er velkomne til å delta på våre arrangmenter. Vi tilbyr kurs og konferanser til både privat og offentlig sektor.

Medlem av Econa

Medlemmer av Econa har en rabatt på kr 1500,- på egenproduserte kurs. Tillitsvalgte i Econa har 75% rabatt på samme kurs.  Medlemmer får også 10% rabatt på Excelkurs gjennom Glasspaper. For flere medlemstilbud klikk her.

Kursdokumentasjon

Som deltaker vil du motta dokumentasjon på mail på forhånd av arrangementet. (Kun utvalgte kurs har skriftlig dokumentasjon). I tillegg vil alle deltakere i ettertid få tilsendt brukernavn og passord til en egen nettside hvor man kan laste ned kursdokumentasjonen. Vi selger ikke kursdokumentasjon til ikke-deltakere.

Faglige spørsmål

For faglige spørsmål om hver enkelt arrangement kontakt prosjektleder (se kurset). For andre faglige spørsmål send oss en mail på econakompetanse@econa.no eller kontakt oss på 22 82 80 00

Avbestillingsregler

Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding eller ombooking senere enn 14 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme bedrift. Avmelding grunnet sykdom vil ikke gi gebyr ved forevisning av sykemelding. 
Deltakeravgift refunderes ikke hvis avmelding skyldes andre forhold utenfor Econas kontroll, for eksempel stopp eller forsinkelser i transport til konferansested.

Oppmøte

Du vil ved påmelding motta informasjon på mail to ganger. Først en bekreftelse når du melder deg på, deretter mer detaljert informasjon 7 dager før kurset. Vi starter registreringen på våre arrangementer en halv time før kurset starter.

Kursbevis

På utvalgte kurs vil det bli delt ut kursbevis til deltakerne. Har du deltatt på kurs uten å motta ditt bevis, send oss en mail på: econakompetanse@econa.no og vi vil ettersende beviset umiddelbart.

Sertifisering/etterutdanning

Krav til dokumentert etterutdanning

Autoriserte revisorer (Forskrift om revisjon og revisorer § 2-1)
105 timer i løpet av de tre foregående kalenderår. 

1. 35 timer revisjon, hvorav 14 timer innenfor etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter,  
2. 21 timer regnskap og  
3. 21 timer skatterett.   

Inntil 28 timer etterutdanning kan utgjøres av undervisning, kurs eller forelesninger innen fag nevnt i punktene 1 til 3, eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.   

Autoriserte regnskapsførere (Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. § 4-1)
77 timer i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen må minimum omfatte: 

1. 21 timer finansregnskap hvorav minimum 7 timer innenfor bokføringsregelverket. 
2. 21 timer skatterett/avgiftsrett 
3. 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
4. 7 timer rettslære 

Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i punkt 1- 4 eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA         

For nærmere informasjon om timefordeling pr. kurs se det enkelte kursside. Evt. spm kan rettets til kursets prosjektleder, eller ta kontakt med oss på telefon: 22 82 80 00

pt>