Den fødte feminist – Elisabeth Grieg

I barndommen kunne hun havne i slåsskamp hvis noe var urettferdig. I voksen alder tar Elisabeth Grieg (57) kampene på styrerommet. – De beste teamene består av mangfold. At begge kjønn er representert, må være en selvfølge!

Skipsreder Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Star på kontoret.

Skipsrederen rangeres stadig i toppsjiktet av Kapitals liste over Norges mektigste kvinner. Det var likevel i rollen som fersk twitrer at Elisabeth Grieg fikk mest oppmerksomhet i løpet av fjoråret. Bakgrunnen var en av vårens mest omstridte ansettelser.

Nyheten om at Sigve Brekke var ansatt som ny topp­sjef i Telenor, hørte hun mens hun var hjemme. Skuf­felsen var stor, oppgittheten enda større.

– Tiden var moden for at en gigant som Telenor ende­lig skulle få sin første kvinne på toppen. Det lå på en måte i kortene.

13. mai 2015 fyrte Elisabeth Grieg løs: «At Svein Aaser ikke ønsker en kvinnelig konsernsjef i Telenor er ingen bombe, men resten av styre? Ingen mangel på kvalifiserte kan­didater! Makan!!»

Det spontane hjertesukket resulterte i en lang rekke avisoppslag, og bidro til å sette debatten om kvinner i næringslivet høyt opp på dagsordenen. I fjor høst ble Grieg tildelt YS’ likestillingspris for 2015, for sitt lang­varige engasjement for likestilling i næringslivet.

Les hele intervjuet av kraftfulle Elisabeth Grieg i Magma 0516