Den multinasjonale småbedriften

Kombinasjonen av teknologi og sosiale medier gir oss tilgang til en hel verden av produkter, tjenester og opplevelser som vi ellers kanskje aldri hadde fått tak i. Samtidig åpnes uante muligheter for bedrifter, håndverkere og artister til å nå nye markeder fra dag én.

Netthandel

Kanskje betyr dette at vi må tenke annerledes rundt eksportstrategi og næringspolitikk. Når stadig større deler av økonomien blir utsatt for global konkurranse, gir det muligheter, men også utfordringer for norske småbedrifter, og det er verdt å tenke på både for næringsliv og myndigheter.

Les Martin Bratt sin artikkel i Magma nr. 7 om de nye formene for globalisering og om de multinasjonale småbedriftene.