Den norske arbeidskraftressursen

Forfatter: Redaktør Charlotte Hartvigsen Lem


Den norske arbeidsstyrken består av 3,89 millioner mennesker, nordmenn mellom 15 og 74 år. Av dem er 2,65 millioner sysselsatte, mens de resterende enten er under utdanning, trygdet eller hjemmearbeidende.
Kvinner har nesten like høy yrkesaktivitet som menn, men det er store kjønnsforskjeller i hvor kvinner og menn jobber.

Les hele artikkelen fra Magma nr 3-2016 her.